17 mins read

[Article Snippet – Heat stress 4] Tác động tồn đọng do stress nhiệt từ cuối thai kỳ tới khi ra đời trên bò sữa thế hệ tiếp theo

Tác giả: B. Dado-Senn, J. Laporta, G.E. DahlNgày đăng online: 12 tháng 5 năm 2020 ===== Tóm tắt (lược dịch) Tác động của stress nhiệt (heat stress – HS) cuối thai kỳ tới cơ thể bò mẹ và chu kỳ sữa tiếp theo đã được ghi nhận cụ thể. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần […]

13 mins read

[Article Snippet – Heat stress 3] Sử dụng cấy truyền phôi để làm giảm tác động tới sinh sản gây ra bởi stress nhiệt 

Tác giả: Pietro S. Baruselli et al., Ngày đăng online: 2 tháng 6 năm 2020 ===== Tóm tắt (lược dịch) Stress nhiệt (heat stress – HS) gây thiệt hại nặng nề đối với khả năng sinh sản của đàn bò sữa trên khắp thế giới, đặc biệt trong những tháng nóng và ẩm ở khu vực […]

14 mins read

[Article Snippet – Heat stress 2] Cơ chế làm mát cục bộ tại buồng trứng và hệ quả đối với tác động của stress nhiệt lên sinh sản

Tác giả: F. Lopez-Gatius, R.H.F. HunterNgày đăng online: 27 tháng 3 năm 2020 ===== Tóm tắt (lược dịch) Ảnh hưởng của mùa vụ đối với khả năng sinh sản của bò sữa cùng với tác động của stress chuyển hoá từ quá trình tiết sữa đã được hiểu rõ. Trong báo cáo này, bò sữa […]

13 mins read

[Article Snippet – Heat stress 1] Triển vọng của chỉnh sửa gene trong chiến lược làm giảm tác động của stress nhiệt đối với năng suất và sinh sản trên bò

Tác giả: Peter J. HansenTạp chí: TheriogenologyNgày đăng online: 23/5/2020Nguồn: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093691X20302946 Trên loài bò, tồn tại các biến dị di truyền (genetic variation) trong điều hoà thân nhiệt và ổn định chức năng tế bào trong stress nhiệt. Điều này mở ra cơ hội để làm giảm tác động của stress nhiệt đối với năng […]