7 mins read

Tăng và hạ kali huyết

Giới thiệu  98% kali trong ở thể là nội bào và là một cation nội bào rất quan trọng. Kali có cùng chức năng với Natri trong việc duy trì lượng dịch nội bào và cân bằng axit-bazơ trong cơ thể. Nồng độ kali được cân bằng bởi bơm “Natri-kali” trên màng tế bào. Bơm […]

14 mins read

Tối ưu hóa việc kiểm soát phốt pho trong bệnh thận mãn tính

Bệnh thận mãn tính (CKD) là nguyên nhân thường gặp nhất gây tăng phốt phát trong máu ở chó và mèo trưởng thành, vì hiện tượng giữ phốt pho xảy ra do suy giảm bài tiết phốt phát ở thận. Tăng phốt phát trong máu có liên quan đến tiến triển bệnh thận mãn và […]