1 min read

SÁCH SONG NGỮ – Điện tâm đồ của chó và mèo: CHẨN ĐOÁN RỐI LOẠN NHỊP TIM

Trong thú y, điện tâm đồ là một công cụ chẩn đoán thiết yếu trong việc đánh giá động vật bị rối loạn tim mạch, khi kết hợp với các phát hiện lâm sàng khác thu được thông qua bệnh sử, khám lâm sàng, chụp X quang ngực, xét nghiệm và siêu âm tim.