8 mins read

Kỹ thuật tiêm

Tiêm tĩnh mạch MỤC ĐÍCH Để đưa chất lỏng, thuốc, chế phẩm sinh học hoặc chất xét nghiệm vào cơ thể. CHỈ ĐỊNH Tiêm thuốc, chế phẩm sinh học hoặc chất xét nghiệm vào cơ thể nhằm điều trị hoặc chẩn đoán bệnh. CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ LƯU Ý GIẢI PHẪU ĐẶC BIỆT Khi tiêm […]

8 mins read

Ngộ độc nọc Cóc ở Mèo

Ngộ độc cóc là gì? Ngộ độc cóc xảy ra khi mèo tiếp xúc với chất độc được tiết ra ở vài loài cóc. Việc tiếp xúc, liếm hoặc nuốt phải cóc thường chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ như chảy dãi, nôn ói và kích thích xoang miệng. Có hai loài cóc có […]