3 mins read

Ung thư xương ở chó

Vị trí phổ biến của ung thư xương trên chó được tóm tắt ngắn gọn là: “Xa khớp tay và gần khớp gối” Nguyên tắc này có thể hỗ trợ các bác sỹ khi đọc phim xquang.  Ở những bài sau mình sẽ chia sẻ cách phân biệt tổn thương xương lành tính và ác […]