12 mins read

Tiêu chảy ở ngựa con

Tiêu chảy được định nghĩa là số lần đi phân tăng lên cùng với hàm lượng nước trong phân tăng lên so với bình thường. Ngựa con bị tiêu chảy thường sẽ bị viêm ruột, và có liên quan đến hội chứng phản ứng viêm toàn thân (SIRS). Hơn 50% ngựa con bị tiêu chảy […]