3 mins read

Siêu âm trong theo dõi thai kỳ chó mèo

 • Thấy túi phôi hình tròn → đo đường kính của túi phôi để dự đoán ngày sinh (inner chorionic diameter – ICC) bằng cách vẽ 2 đường vuông góc trên hình ảnh túi phôi. Lấy trung bình của các phép đo và tính theo công thức để có số ngày dự sinh:
 • Chó nhỏ: số ngày dự sinh = (mm – 68.68)/1.53;
 • Chó trung bình đến to: số ngày dự sinh = (mm – 82.13)/1.8;
 • Mèo: số ngày dự sinh = (mm – 62.03)/1.1
 • Nhìn thấy phôi thai và tim thai
 • Túi phôi ở dạng dài → đo ICC không còn chính xác để dự đoán ngày sinh

Đo kích thước hộp sọ và chiều dài từ đầu đến mông của thai nhi để tính ngày dự sinh: đa số các máy siêu âm có chức năng này nên mình sẽ không trình bày phương pháp tính thủ công.

Xquang không chính xác khi sử dụng để dự đoán ngày sinh, chỉ sử dụng để xác định số lượng thai và được thực hiện an toàn từ ngày 45

Tim thai là một dấu hiệu rất tốt chỉ ra nếu phôi thai đang có vấn đề bất thường, đang bị
stress:
– Tim thai bình thường: 220- 240
– Tim thai khi thai bị stress nhẹ: 220-180
– Tim thai khi thai bị thiếu oxy nghiêm trọng: < 180

 • Thấy hộp sọ và xương sống
 • Thấy bàng quang, dạ dày
 • Thấy sự khác biệt ở độ hồi âm của phổi và gan
 • Thấy được thận và mắt

 • Nhu động ruột của phôi thai là một dấu hiệu của quá trình sinh con được bắt đầu

BSTY Bùi Phương Anh, BSTY Huỳnh Thế Vinh
Wroclaw, Poland

Tham khảo
BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology, 2nd Edition
Feline Reproduction by Aime K. Johnson, Michelle Anne Kutzler, 2022
Canine reproduction and neonatology
https://www.vin.com/apputil/content/defaultadv1.aspx?pId=11372&id=5709772&print=1

Trả lời