1 min read

Đẻ khó ở chó mèo: Nguyên nhân

Đẻ khó được định nghĩa là tình trạng không có khả năng đẩy thai nhi qua đường sinh sản trong quá trình sinh nở và có thể do các yếu tố của mẹ hoặc thai nhi ngăn cản quá trình sinh nở diễn ra. Chứng khó sinh xảy ra ở khoảng 5% tổng số ca sinh nở ở chó và 3,3% đến 5,8% số lần sinh nở ở mèo. Liên quan đến nguyên nhân từ thú mẹ, có thể kể đến nguyên nhân sinh lý và hình thái. Các yếu ttốthai nhi có thể dẫn đến đẻ khó bao gồm dị dạng, quá khổ, dị tật thai nhi và thai chết.

Quý độc giả vui lòng đọc thêm tại tài liệu đính kèm bên dưới


BSTY Hồ Lê Kiều Diễm
Vietnam

Trả lời