1 min read

GUIDELINE – Hướng dẫn đồng thuận của ACVIM về chẩn đoán và điều trị bệnhvan hai lá thoái hóa ở chó “myxomatous mitral valve disease”

Báo cáo này do hội đồng đồng thuận Chuyên khoa Tim mạch ACVIM ban hành, sửa đổi các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh van hai lá thoái hóa “myxomatous mitral valve disease” (MMVD, còn được gọi là bệnh “endocardiosis” và bệnh van tim thoái hóa hoặc mãn tính) ở chó, được xuất bản lần đầu vào năm 2009. Các cập nhật về chẩn đoán cũng như các khuyến nghị điều trị về y tế, phẫu thuật và chế độ ăn uống. Sức mạnh của những khuyến nghị này dựa trên cả số lượng và chất lượng của bằng chứng sẵn có hỗ trợ các quyết định chẩn đoán và điều trị. Việc quản lý MMVD trước khi xuất hiện các dấu hiệu lâm sàng của bệnh suy tim đã thay đổi đáng kể so với hướng dẫn năm 2009, đồng thời các chiến lược mới để chẩn đoán và điều trị suy tim tiến triển và tăng áp phổi “pulmonary hypertension” cũng được xem xét.

Quý độc giả vui lòng đọc thêm tại tài liệu đính kèm bên dưới


BSTY Cao Vịnh

Trả lời