1 min read

Phương pháp Khám Tim Cơ bản

BSTY Wendy W. Mandese, BSTY Amara H. Estrada,
DVM, DACVIM (Chuyên khoa tim mạch)
Đại học Florida

Khám lâm sàng giúp cung cấp nhiều thông tin quý giá giúp chẩn đoán bệnh tim. Khi khám, cần khám tất cả các cơ quan và hệ thống của cơ thể.

Quý độc giả vui lòng đọc thêm tại tài liệu đính kèm bên dưới.


Nhóm biên dịch Megavet Academy

Trả lời