1 min read

Đánh giá các Dạng Công thức Bạch cầu Phổ biến

BSTY. Eric Morissette, Chuyên gia do ACVP chứng nhận (Khoa Bệnh học Lâm sàng)

Người ta thường gộp những thay đổi về công thức bạch cầu (CTBC) toàn phần và từng phần thành các dạng khác nhau để giúp diễn giải tốt hơn.
Những dạng công thức bạch cầu phổ biến gồm :
I. Dạng đồ do Stress
II. Dạng Tăng bạch cầu do sinh lý
III. Dạng do Viêm
IV. Dạng Phản ứng leukemia giả (leukemoid reaction)

Quý độc giả vui lòng đọc thêm tại tài liệu đính kèm bên dưới.


Nhóm biên dịch Megavet Academy

Trả lời