1 min read

SÁCH SONG NGỮ – Điện tâm đồ của chó và mèo: CHẨN ĐOÁN RỐI LOẠN NHỊP TIM

Chương 1: Giải phẫu và sinh lý của hệ thống dẫn truyền
Chương 2: Nguyên lý của điện tâm đồ
Chương 3: Sự hình thành và giải thích các sóng điện tâm đồ

Quý độc giả vui lòng đọc thêm tại tài liệu đính kèm bên dưới


BSTY Cao Vịnh


Trả lời